valentijnstillezaterdag

Vandaag, 14 feb. 2018, Valentijnsdag, is het in de traditie van de kerk de eerste dag van de veertigdagentijd, Aswoensdag genoemd. Veertig dagen om intensiever na te denken over het lijden en sterven van Jezus Christus. Stille zaterdag is de laatste van de veertig en in het bijzonder geschikt om stil te staan bij dat hij zijn leven gegeven heeft en is gestorven en begraven. Wat betekent Jezus’ dood voor mij? (Hoe) heeft dit te maken met liefde?

“Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden”  heeft de discipel Johannes ondervonden, hij schrijft het in Joh. 15:13. En in een brief geeft hij aan: “Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft” (1 Joh. 3:16).

Heb je zin om hier al wandelend in stilte verder over door te denken? Meld je dan aan voor de stiltewandeling Stille zaterdag, 31 maart: wandelpastoraatmirjam@gmail.com