Praktisch
Na aanmelden via mail, Whatsapp of website, neem ik telefonisch contact met je op. In een kort gesprek overleggen we of een wandeling met mij bij je past. We spreken een eerste wandeling af.
Bij de eerste wandeling is er ruimte voor jouw verhaal en ontdekken we waar jij stappen in wilt zetten. Ik zal aangeven of het voor mij coach-baar is en jij mag eerlijk aangeven of ik je mag coachen. Ik bied een route van in totaal 5 wandelingen aan. De laatste wandeling is een evaluatie en kijken we vooruit hoe je dit vast kunt houden.
Ik werk in Groningen. Ik wandel bijvoorbeeld in Kardinge, omgeving Ten Boer, of langs het Schildmeer.

Bovenstaande werkwijze geldt vnl. voor de pastorale coaching. Voor groepswandelingen kun je contact opnemen om een wandeling voor jouw groep aan te vragen. Of je kunt je aanmelden voor een geplande groepswandeling. De aankondigingen vind je in de agenda.

Visie
Soms kom je citaten tegen waarvan je denkt: “ja, dáárom doe ik dingen zoals ik ze doe.” Hieronder volgen er een paar die mijn visie achter ‘wandelpastoraat’ onderbouwen:

* “mijn hulp is van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft”
Psalm 121

* “Voor ieder die bang, eenzaam of ongelukkig is, is stellig het beste middel naar buiten te gaan, ergens waar hij helemaal alleen is, alleen met de hemel, de natuur en God. Want dan pas, dan alleen voelt men, dat alles is, zoals het zijn moet en dat God de mensen in de eenvoudige, maar mooie natuur gelukkig wil zien. Zolang dit bestaat en dat zal wel altijd zo zijn, weet ik, dat er in welke omstandigheid ook, een troost voor elk verdriet is. En ik geloof stellig, dat bij elke ellende de natuur veel ergs kan wegnemen.”
Anne Frank in Het Achterhuis

* “God heeft het Evangelie niet alleen in de Bijbel geschreven, maar ook op de bomen en in de bloemen, de wolken en de sterren.
Maarten Luther

Waarborgen professionaliteit en privacy
Ik ben aangesloten bij het platform voor Pastorale Hulpverlening.
Intervisie is hier een onderdeel van.

Een privacyverklaring (AVG) vind je onderaan de website.