Ontspannen – ontvangen – ontmoeten

Tijdens deze wandelingen kun je je even terugtrekken uit de drukte van alle dag. Je gaat samen met anderen, in een groep van max. acht personen, de natuur in om aandacht te geven aan jezelf en je geloof. Je wordt stilgezet bij jezelf, bij natuur en landschap en bij een Bijbeltekst. Met als doel te ontvangen wat God je wil geven aan rust, bemoediging en ontmoeting. Je kunt een stiltewandeling aanvragen of aansluiten bij een geplande wandeling.

– Stiltewandelen: biddend Bijbellezen in de natuur

Een stiltewandeling met Wandelpastoraat Mirjam kun je het beste vergelijken met een ‘lectio divina’ (een eeuwenoude manier van biddend Bijbellezen). Al wandelend kun je hiermee een Bijbeltekst heel dicht bij laten komen: wat zegt de tekst jou? Hoe hoor je Gods stem? Is er in de natuur om je heen iets wat hierbij aansluit?
Stiltewandelingen worden georganiseerd rondom christelijke feestdagen. Je kunt ook zelf een stiltewandeling aanvragen voor jou of jouw (bijbelstudie)groep.

– Themawandeling of workshop

Varianten op een stiltewandeling zijn mogelijk: op maat gemaakt voor jouw groep. Met een thema in overleg. En/of met meer nadruk op onderling gesprek en ontmoeting. Bijvoorbeeld als afsluiting of start van een nieuw kerkelijk seizoen. Ik verzorg graag een themawandeling als workshop op bijvoorbeeld vrouwendagen.