ONTSPANNEN – ONTVANGEN – ONTMOETEN

Tijdens deze wandelingen kun je je even terugtrekken uit de drukte van alle dag. Je gaat samen met anderen, in een groep van max. tien personen, de natuur in om aandacht te geven aan jezelf en je geloof. Je wordt stilgezet bij jezelf, bij natuur en landschap en bij een Bijbeltekst. Met als doel te ontvangen wat God je wil geven aan rust, bemoediging en ontmoeting. Je kunt een wandeling aanvragen of aansluiten bij een geplande wandeling.

Agenda:

– Stiltewandelen: biddend Bijbellezen in de natuur

– Themawandeling of workshop

Ik verzorg graag een themawandeling als workshop op bijvoorbeeld vrouwendagen.
In de planning: