ONTSPANNEN – ONTVANGEN – ONTMOETEN

Tijdens deze wandelingen kun je je even terugtrekken uit de drukte van alle dag. Je gaat samen met anderen, in een groep van max. tien personen, de natuur in om aandacht te geven aan jezelf en je geloof. Je wordt stilgezet bij jezelf, bij natuur en landschap en bij een Bijbeltekst. Met als doel te ontvangen wat God je wil geven aan rust, bemoediging en ontmoeting. Je kunt een wandeling aanvragen of aansluiten bij een geplande wandeling.

Agenda:

– Stiltewandelen: biddend Bijbellezen in de natuur

Stille Zaterdag, de dag tussen Goede Vrijdag en Pasen.
Hoe houd je die, kun je die vieren?
In deze stiltewandeling wil ik graag met jullie ontdekken hoe de stilte van deze dag klinkt. Is het een doodse stilte? Of wat klinkt er doorheen?
We wandelen door het prachtige landgoed De Braak. Je wordt uitgenodigd stil te staan bij de dingen waar je op hoopt, waar je verdrietig over bent en waar je naar verlangt, wat écht belangrijk is. Je krijgt onderweg teksten en vragen aangereikt die hierin richting geven.
Zo kan de Stille zaterdag ons helpen om het Paasfeest des te beter te beseffen.

– Themawandeling of workshop

Ik verzorg graag een themawandeling als workshop op bijvoorbeeld vrouwendagen.
In de planning:

Zondagmiddag 28 mei kun je een heerlijke wandeling maken in de natuur rondom het Pinksterfeestterrein. Ik zet een route uit, waarbij je al wandelend stil kunt staan bij het thema van dit weekend: ‘God kijkt naar jou om?!’. Je wordt uitgenodigd te wandelen met Jezus en samen met Hem op ontdekking te gaan naar Gods aanwezigheid en betrokkenheid. Kijkt God naar jou om? Waar vind jij sporen van Hem? In de natuur, in de geschiedenis, in je eigen leven?

We vieren het Pinksterfeest, het feest van de heilige Geest. In de Bijbel wordt de Geest van God in verband gebracht met Gods aanwezigheid en kracht. In deze wandeling kun je aan de hand van vragen en (Bijbel)teksten die je onderweg krijgt aangereikt, die aanwezigheid zoeken, praten met God en (leren) luisteren naar Zijn stem in de stilte, in de natuur, via Zijn Woord en Geest.

Je kunt de route in je eentje lopen of samen met iemand zodat je ook kunt delen met de ander en van elkaar kunt leren.